Načrti

Za večje količine zagotavljamo tudi dobavo nestandardnega vijačnega materijala na osnovi Vaših načrtov in risb. 


Sodelujemo tako z domačimi kot tujimi proizvajalci.